آگهی استخدام تعمیرکار

استخدام تعمیرکار

1397-07-26

استخدام تعمیرکار مکانیک ماهر و نیمه ماهر .

استخدام تعمیرکار مکانیک ماهر و نیمه ماهر .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی