آگهی استخدام کارگر ساده اقا اشنا به امور آشپزخانه

استخدام کارگر ساده اقا اشنا به امور آشپزخانه

1397-07-26

استخدام کارگر ساده اقا اشنا به امور آشپزخانه (مجیدیه جنوبی)

استخدام کارگر ساده اقا اشنا به امور آشپزخانه (مجیدیه جنوبی)

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی