آگهی استخدام مهندس صنایع در راستای مدیریت کارخانه

استخدام مهندس صنایع در راستای مدیریت کارخانه

1397-07-26

استخدام مهندس صنایع در راستای مدیریت کارخانه و تولید ترجیحا اشنا به صنعت پوشاک و با سابقه کار.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام مهندس صنایع در راستای مدیریت کارخانه و تولید ترجیحا اشنا به صنعت پوشاک و با سابقه کار.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی