آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-07-26

استخدام کارگر ساده جهت کار در رستوران (پونک ) جای خواب + بیمه

استخدام کارگر ساده جهت کار در رستوران (پونک ) جای خواب + بیمه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی