آگهی استخدام آرایشگر در سالن آرایشی

استخدام آرایشگر در سالن آرایشی

1397-10-04

استخدام آرایشگر در سالن آرایشی با محیط دوستانه. به صورت اجاره ای و درصدی

استخدام آرایشگر در سالن آرایشی با محیط دوستانه. به صورت اجاره ای و درصدی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی