آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-10-04

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه دارای تابلو. به صورت اجاره

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه دارای تابلو. به صورت اجاره

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی