آگهی استخدام مهندس صنایع دریک شرکت معتبر و فعال

استخدام مهندس صنایع دریک شرکت معتبر و فعال

1397-07-26

استخدام مهندس صنایع دریک شرکت معتبر و فعال مسلط به نرم افزار کنترل پروژه (MSP)- مسلط به علم مدیریت پروژه با نرم افزار در محدوده ملارد

استخدام مهندس صنایع دریک شرکت معتبر و فعال مسلط به نرم افزار کنترل پروژه (MSP)- مسلط به علم مدیریت پروژه با نرم افزار در محدوده ملارد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی