آگهی استخدام راننده با نیسان جهت حمل بار میوه فروشی

استخدام راننده با نیسان جهت حمل بار میوه فروشی

1397-10-04

استخدام یک راننده با نیسان جهت حمل بار میوه فروشی با درآمدی رضایت بخش (حقوق روزانه یا هفتگی یا توافقی)

استخدام یک راننده با نیسان جهت حمل بار میوه فروشی با درآمدی رضایت بخش (حقوق روزانه یا هفتگی یا توافقی)

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی