آگهی استخدام کوپ کار مجرب در سالن آرایشی

استخدام کوپ کار مجرب در سالن آرایشی

1397-10-04

استخدام کوپ کار مجرب در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری .به صورت درصدی یا اجاره

استخدام کوپ کار مجرب در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری .به صورت درصدی یا اجاره

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی