آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-10-04

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره. ارائه نمونه کار و پیج اینستاگرام الزامیست

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره. ارائه نمونه کار و پیج اینستاگرام الزامیست

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی