آگهی استخدام کارگر ساده رستوران

استخدام کارگر ساده رستوران

1397-07-26

استخدام کارگر ساده رستوران غیر سیگاری 3 وعده غذا و جای خواب

استخدام کارگر ساده رستوران غیر سیگاری 3 وعده غذا و جای خواب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی