آگهی استخدام طراح ناخن در آرایشگاه

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه

1397-10-04

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه به صورت درصدی. سالن پر مشتری

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه به صورت درصدی. سالن پر مشتری

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی