آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس

استخدام راننده جهت کار در آژانس

1397-10-04

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس برای دو شیفت صبح و عصر با درآمد خوب (بازنشستگان محترم جهت شیفت روز در اولویت میباشند.)

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس برای دو شیفت صبح و عصر با درآمد خوب (بازنشستگان محترم جهت شیفت روز در اولویت میباشند.)

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی