آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات مسافرت هوایی

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات مسافرت هوایی

1397-10-04

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معتبر برای تولید محتوا و تبلیغ در شبکه های اجتماعی از واجدین شرایط نیرو پذیرش می نماید0

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معتبر برای تولید محتوا و تبلیغ در شبکه های اجتماعی از واجدین شرایط نیرو پذیرش می نماید0

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی