آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک

استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک

1397-10-04

استخدام فروشنده در ضمینه پوشاک از واجدین شرایط پذیرش صورت می گیرد.

استخدام فروشنده در ضمینه پوشاک از واجدین شرایط پذیرش صورت می گیرد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی