آگهی استخدام رنگ کار در سالن زیبایی شهرزاد

استخدام رنگ کار در سالن زیبایی شهرزاد

1397-10-03

استخدام رنگ کار در سالن زیبایی شهرزاد. افراد حرفه ای و با مشتری تماس بگیرند. با درصد بالا

استخدام رنگ کار در سالن زیبایی شهرزاد. افراد حرفه ای و با مشتری تماس بگیرند. با درصد بالا

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی