آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1397-10-03

استخدام یک پیک فعال و سالم جهت تهیه غذا با درآمدی خوب بصورت پاره وقت یا تمام وقت

استخدام یک پیک فعال و سالم جهت تهیه غذا با درآمدی خوب بصورت پاره وقت یا تمام وقت

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی