آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه لیانا

استخدام ناخن کار در آرایشگاه لیانا

1397-10-03

استخدام ناخن کار در آرایشگاه لیانا. افراد با مشتری تماس بگیرند. با مشتری به صورت درصدی.

استخدام ناخن کار در آرایشگاه لیانا. افراد با مشتری تماس بگیرند. با مشتری به صورت درصدی.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی