آگهی استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی

1397-10-03

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی.مسلط به اصول اولیه شبکه و نصب مودم.

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی.مسلط به اصول اولیه شبکه و نصب مودم.

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی