آگهی استخدام خدمه مجرب خانم برای امورنظافت منزل

استخدام خدمه مجرب خانم برای امورنظافت منزل

1397-10-02

استخدام خدمه مجرب و جوان خانم برای امورنظافت منزل

استخدام خدمه مجرب و جوان خانم برای امورنظافت منزل

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی