آگهی استخدام خدمه خانم برای کارهای منزل

استخدام خدمه خانم برای کارهای منزل

1397-10-03

استخدام خدمه خانم برای کارهای منزل تا ۳۵ سال

استخدام خدمه خانم برای کارهای منزل تا ۳۵ سال

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی