آگهی استخدام نظافتچی برای شرکت استادکار

استخدام نظافتچی برای شرکت استادکار

1397-10-03

استخدام نظافتچی برای شرکت استادکار با بیمه و درآمد مناسب

استخدام نظافتچی برای شرکت استادکار با بیمه و درآمد مناسب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی