آگهی استخدام خدمتکار باتجربه خانم برای تمیزکاری و نظافت منزل

استخدام خدمتکار باتجربه خانم برای تمیزکاری و نظافت منزل

1397-10-03

استخدام خدمتکار باتجربه خانم برای تمیزکاری و نظافت منزل

استخدام خدمتکار باتجربه خانم برای تمیزکاری و نظافت منزل

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی