آگهی استخدام کارگر ساده کار در آشپزخانه

استخدام کارگر ساده کار در آشپزخانه

1397-07-26

استخدام کارگر ساده جهت کار در آشپزخانه محدوده نیروی هوایی

استخدام کارگر ساده جهت کار در آشپزخانه محدوده نیروی هوایی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی