آگهی استخدام کارگر تمام وقت برای کارخانه

استخدام کارگر تمام وقت برای کارخانه

1397-10-03

استخدام کارگر تمام وقت برای کارخانه دارای بیمه با مزایا و اضافه کاری

استخدام کارگر تمام وقت برای کارخانه دارای بیمه با مزایا و اضافه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی