آگهی استخدام نظافتچی جوان و فعال خانم و آقا در شرکت پیشرو گستر تکاو

استخدام نظافتچی جوان و فعال خانم و آقا در شرکت پیشرو گستر تکاو

1397-10-03

استخدام نظافتچی جوان و فعال خانم و آقا در شرکت پیشرو گستر تکاو

استخدام نظافتچی جوان و فعال خانم و آقا در شرکت پیشرو گستر تکاو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی