آگهی استخدام اکستنشن کار مو در سالن زیبایی

استخدام اکستنشن کار مو در سالن زیبایی

1397-10-03

استخدام اکستنشن کار مو و مژه در سالن زیبایی. افراد حرفه ای با مشتری تماس بگیرند

استخدام اکستنشن کار مو و مژه در سالن زیبایی. افراد حرفه ای با مشتری تماس بگیرند

تهران اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی