آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-03

استخدام منشی خانم جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی