آگهی استخدام منشی در دفتر ساختمانی

استخدام منشی در دفتر ساختمانی

1397-10-03

استخدام منشی در دفتر ساختمانی با حقوق پایه در محدوده رباط کریم

استخدام منشی در دفتر ساختمانی با حقوق پایه در محدوده رباط کریم

رباط‌ کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی