آگهی استخدام کارمنداداری اقا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته مکانیک

استخدام کارمنداداری اقا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته مکانیک

1397-07-26

استخدام کارمند اقا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته مکانیک با حقوق ثابت , بیمه و مزایای کافی

استخدام کارمند اقا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته مکانیک با حقوق ثابت , بیمه و مزایای کافی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی