آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-03

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب پاره وقت

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب پاره وقت

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی