آگهی استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی چرم مصنوعی و مواد شیمیایی

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی چرم مصنوعی و مواد شیمیایی

1397-10-03

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی چرم مصنوعی و مواد شیمیایی با ساعت کار 9 الی 16

استخدام منشی اداری در شرکت بازرگانی چرم مصنوعی و مواد شیمیایی با ساعت کار 9 الی 16

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی