آگهی استخدام منشی خانم در دفتر املاک

استخدام منشی خانم در دفتر املاک

1397-10-03

استخدام منشی خانم در دفتر املاک با ساعت کار 10 الی 20/30 به همراه زمان استراحت

استخدام منشی خانم در دفتر املاک با ساعت کار 10 الی 20/30 به همراه زمان استراحت

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی