آگهی استخدام راننده اتوبوس

استخدام راننده اتوبوس

1397-10-03

استخدام تعدادی راننده اتوبوس جهت کار در گل گهر سیرجان با درآمدی رضایت بخش و بیمه

استخدام تعدادی راننده اتوبوس جهت کار در گل گهر سیرجان با درآمدی رضایت بخش و بیمه

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی