آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس شبانه روزی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس شبانه روزی

1397-10-03

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس شبانه روزی2020 واقع در کسرا با درآمد خوب (ترجیحا بازنشسته)

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس شبانه روزی2020 واقع در کسرا با درآمد خوب (ترجیحا بازنشسته)

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی