آگهی استخدام راننده با وانت جهت پخش گرم

استخدام راننده با وانت جهت پخش گرم

1397-10-03

استخدام تعدادی راننده با وانت یخچالدار جهت پخش گرم (فرآورده های پروتینی) در شیراز و شهرستان با درآمد بسیار عالی (آشنایی با پخش گرم و سابقه کار در پخش گرم الزامی میباشد)

استخدام تعدادی راننده با وانت یخچالدار جهت پخش گرم (فرآورده های پروتینی) در شیراز و شهرستان با درآمد بسیار عالی (آشنایی با پخش گرم و سابقه کار در پخش گرم الزامی میباشد)

شیراز پل غدیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی