آگهی استخدام خدمه خانم پرانرژی و خوشرو برای امورنظافت و پذیرایی یک باشگاه

استخدام خدمه خانم پرانرژی و خوشرو برای امورنظافت و پذیرایی یک باشگاه

1397-10-03

استخدام خدمه خانم پرانرژی و خوشرو برای امورنظافت و پذیرایی یک باشگاه

استخدام خدمه خانم پرانرژی و خوشرو برای امورنظافت و پذیرایی یک باشگاه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی