آگهی استخدام سرایدار برای کارخانه ای در اشتهارد

استخدام سرایدار برای کارخانه ای در اشتهارد

1397-10-02

استخدام سرایدار تمام وقت برای کارخانه ای در اشتهارد

استخدام سرایدار تمام وقت برای کارخانه ای در اشتهارد

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی