آگهی استخدام پشتیبان شبکه و کامپیوتر

استخدام پشتیبان شبکه و کامپیوتر

1397-10-02

استخدام پشتیبان شبکه و کامپیوتر در شرکت معتبر کامپیوتری.دارای روابط عمومی بالا.آشنا با پسیو و اکتیو. تماس از 9 تا 12 ظهر

استخدام پشتیبان شبکه و کامپیوتر در شرکت معتبر کامپیوتری.دارای روابط عمومی بالا.آشنا با پسیو و اکتیو. تماس از 9 تا 12 ظهر

اهواز طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی