آگهی استخدام کارشناس شبکه در کارخانه تولیدی معتبر

استخدام کارشناس شبکه در کارخانه تولیدی معتبر

1397-10-02

استخدام کارشناس شبکه در کارخانه تولیدی معتبر.دارای مدرک کامپیوتری ict / it . ارسال رزومه به:itestelhdamshiraz@gmail.com

استخدام کارشناس شبکه در کارخانه تولیدی معتبر.دارای مدرک کامپیوتری ict / it . ارسال رزومه به:itestelhdamshiraz@gmail.com

شیراز زیبا شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی