آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

1397-10-02

استخدام تعدادی راننده با خودرو ترجیحا دوگانه سوز جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد مناسب

استخدام تعدادی راننده با خودرو ترجیحا دوگانه سوز جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد مناسب

اصفهان شاهین شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی