آگهی استخدام راننده با خودرو

استخدام راننده با خودرو

1397-10-02

استخدام یک راننده با خودرو جهت پخش غذا با درآمد خوب با 3 ساعت کاری و یک وعده غذایی

استخدام یک راننده با خودرو جهت پخش غذا با درآمد خوب با 3 ساعت کاری و یک وعده غذایی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی