آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

1397-10-02

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی. در تمامی لاین ها. ترجیحا با مشتری.

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی. در تمامی لاین ها. ترجیحا با مشتری.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی