آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-02

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه. مسلط به انواع کاشت .طراحی و پدیکور.

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه. مسلط به انواع کاشت .طراحی و پدیکور.

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی