آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-10-02

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه پر مشتری و تابلو دار.

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه پر مشتری و تابلو دار.

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی