آگهی استخدام کباب پز

استخدام کباب پز

1397-07-26

استخدام کباب پز جهت کار در رستوران

استخدام کباب پز جهت کار در رستوران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی