آگهی استخدام تعدادی نظافتچی آقا وخانم برای امور نظافتی در شرکت نواندیشان

استخدام تعدادی نظافتچی آقا وخانم برای امور نظافتی در شرکت نواندیشان

1397-09-29

استخدام تعدادی نظافتچی آقا وخانم برای امور نظافتی در شرکت نواندیشان ٬ همراه با مدارک شناسایی

استخدام تعدادی نظافتچی آقا وخانم برای امور نظافتی در شرکت نواندیشان ٬ همراه با مدارک شناسایی

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی