آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-26

استخدام منشی خانم ساعت کار 8/30 الی 18 با حقوق 1/5 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم ساعت کار 8/30 الی 18 با حقوق 1/5 م به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی