آگهی استخدام گرافیست در دفتر چاپخانه

استخدام گرافیست در دفتر چاپخانه

1397-10-02

استخدام گرافیست خانم در دفتر چاپخانه.مسلط به فتوشاپ

استخدام گرافیست خانم در دفتر چاپخانه.مسلط به فتوشاپ

شیراز خلد برین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی