آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

1397-10-02

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز.مسلط به تایپ سریع. فقط تماس تلفنی

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز.مسلط به تایپ سریع. فقط تماس تلفنی

شیراز شهرک گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی